Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước

Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước

Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện quan trắc môi trường Vimcert

1. RDC chuyên tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm đạt chứng chỉ Vimcert theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

 

 

2. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHÒNG KIỂM NGHIỆM  ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Bước 1:

Khảo sát điều kiện ban đầu

Bước 2:

Lập kế hoạch đào tạo nhân sự, mua thiết bị phù hợp.

Bước 3:

Đánh giá thực trạng của phòng kiểm nghiệm để định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại nhằm xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4:

Xây dựng hệ thống quản lý gồm:

Bước 5:

Bước 6:

Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá công nhận.

Bước 7:

Đánh giá do tổ chức Công nhận Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 tháng

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Chứng nhận Vimcert do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp

5. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA RDC

- Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC