Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

CÔNG TY TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC

RDC (Research and Development Company) được thành lập năm 2019 là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị, vật tư thí nghiệm và tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm theo chuẩn ISO 17025, Quan trắc môi trường lao động và Vimcerts. Với tầm nhìn đến năm 2025, RDC trở thành trung tâm phân tích môi trường, thực phẩm hàng đầu tại khu vực miền trung.

RDC là Công ty con trực thuộc của EUC phát triển trên nền tản của Công ty TNHH EUC - Chi nhánh Đà Nẵng, tiếp tục chăm sóc khách hàng và duy trì sự phục vụ thay cho EUC nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. RDC chuyên thực hiện:

1. Cung cấp các dịch vụ môi trường như: Lập giấy phép môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Phân tích các mẫu môi trường (nước mặt, nước thải, nước ngầm, nước biển, không khí, khí thải, chất thải, bùn đất, trầm tích,....)

3. Phân tích các mẫu thực phẩm như: nước ngọt, bao bì, rau củ quả, thịt, thức ăn chăn nuôi, nông sản, .....

4. Quan trắc môi trường lao động, đánh giá phân loại điều kiện lao động.

5. Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm như: AAS, GC, GC/MS, thiết bị nội thất phòng thí nghiệm, dụng cụ thủy tinh, ....

6. Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải: Đặc biệt xử lý amoni trong nước thải là thế mạnh vượt trội của RDC. Chúng tôi là đơn vị tiên phong đầu tiên xử lý đạt các chỉ tiêu về Amoni, TN trong nước thải đảm bảo đạt yêu cầu của các nguồn tiếp nhận khắc khe nhất. Với hệ thống phòng thí nghiệm chuyên nghiệp RDC đã nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi công nghệ xử lý amoni trong nước thải với chi phí tối ưu nhất.

 

Chia sẻ:
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC