Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Phân tích nước uống, nước hồ bơi, quan trắc môi trường lao động, quan trắc môi trường

Phân tích nước uống, nước hồ bơi, quan trắc môi trường lao động, quan trắc môi trường

Phân tích nước uống, nước hồ bơi, quan trắc môi trường lao động, quan trắc môi trường

Hồ sơ pháp lý
Đơn vị phân tích mẫu nước

Đơn vị phân tích mẫu nước

RDC là đơn vị được chứng nhận ISO 17025, đủ điều kiện thực hiện phân tích các mẫu nước sinh hoạt, nước hồ bơi,....
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC