Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Phân tích nước uống, nước hồ bơi, quan trắc môi trường lao động, quan trắc môi trường

Phân tích nước uống, nước hồ bơi, quan trắc môi trường lao động, quan trắc môi trường

Phân tích nước uống, nước hồ bơi, quan trắc môi trường lao động, quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường
Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm
Quan trắc môi trường lao động tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường lao động tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm
Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường là việc lấy mẫu đo đạc tại hiện trường và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích đưa ra các kết quả và so sánh với các QCVN hiện hành để chủ dự án xây dựng các biện pháp giảm thiểu hoặc nâng cấp cho phù hợp với quy định hiện hành, tuân thủ các quy định pháp luật, tránh...
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC