Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động

 CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHÒNG KIỂM NGHIỆM  ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Bước 1:

Khảo sát điều kiện ban đầu

Bước 2:

Lập kế hoạch đào tạo nhân sự, mua thiết bị phù hợp.

Bước 3:

Đánh giá thực trạng của phòng kiểm nghiệm để định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại nhằm xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4:

Xây dựng hệ thống quản lý gồm:

Bước 5:

Bước 6:

Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá công nhận.

Bước 7:

Đánh giá do tổ chức Công nhận Sở y tế

 

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 tháng

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Được công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường theo Nghị định 44:2016/NĐ-CP trên website của Cơ quan cấp phép

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC