Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

Dịch vụ
Phân tích nước hồ bơi tại Nha Trang

Phân tích nước hồ bơi tại Nha Trang

RDC là đơn vị chuyên thực hiện phân tích nước tại Nha Trang
Xem thêm
PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TẠI ĐÀ NẴNG

PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TẠI ĐÀ NẴNG

RDC là đơn vị chuyên phân tích nước uống tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế
Xem thêm
Đơn vị phân tích mẫu nước

Đơn vị phân tích mẫu nước

RDC là đơn vị được chứng nhận ISO 17025, đủ điều kiện thực hiện phân tích các mẫu nước sinh hoạt, nước hồ bơi,....
Xem thêm
Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm
Quan trắc môi trường lao động tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường lao động tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm
Xét nghiệm nước hồ bơi tại Đà Nẵng

Xét nghiệm nước hồ bơi tại Đà Nẵng

Nước bể bơi phải đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 01-1: 2018/BYT)
Xem thêm
Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT

Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT

Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT
Xem thêm
Phân tích nước hồ bơi

Phân tích nước hồ bơi

Phân tích nước hồ bơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế
Xem thêm
PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TẠI ĐÀ NẴNG

PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TẠI ĐÀ NẴNG

Thực hiện theo QCVN 01-1:2018/BYT, các đơn vị phải thực hiện xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt mức A với tần suất 1 tháng/lần, mức B với tần suất 6 tháng/lần
Xem thêm
Xây dựng hệ thống xử  lý nước thải

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

RDC chuyên thi công các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC