Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường là việc lấy mẫu đo đạc tại hiện trường và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích đưa ra các kết quả và so sánh với các QCVN hiện hành để chủ dự án xây dựng các biện pháp giảm thiểu hoặc nâng cấp cho phù hợp với quy định hiện hành, tuân thủ các quy định pháp luật, tránh bị phạt.

Các chương trình quan trắc môi trường của dự án thông thường gồm: quan trắc trong giai đoạn xây dựng, vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại. Các chương trình quan trắc, thông số quan trắc, tần suất quan trắc được đăng ký trong các hồ sơ môi trường ban đầu như: ĐTM, KHBVMT, Đề án môi trường,....

RDC chuyên thực hiện lấy mẫu, đo đạc tại khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. EUC đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận hoạt động quan trắc môi trường mã Vimcert 261.

 

Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch vận hành thử nghiệm:

 

 

 

 


 

Tần suất lấy mẫu:

Phương pháp lấy mẫu:  Vận hành điều chỉnh: lấy mẫu tổ hợp được lấy trong 03 thời điểm khác nhau trong ngày hoặc 03 thời điểm khác nhau của ca sản xuất, trộn đều với nhau. Vận hành ổn định lấy mẫu đơn.

Thời gian đánh giá hiệu quả & hiệu suất từng công đoạn xử lý: Thời gian vận hành điều chỉnh ít nhất 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm - 15 ngày lấy mẫu một lần. Thời gian vận hành ổn đinh: lấy mẫu liên tục 7 ngày.

Vị trí quan trắc: vận hành điều chỉnh lấy mẫu theo công đoạn, giai đoạn ổn định chỉ lấy 1 mẫu đầu vào và 7 mẫu đầu ra.

Thông số quan trắc: là tổng các thông số ô nhiễm được sử dụng để tính toán thiết kế cho cả công trình xử lý chất thải.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC