Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Phân tích mẫu nước hồ bơi, nước sinh hoạt, nước hồ bơi

Phân tích mẫu nước hồ bơi, nước sinh hoạt, nước hồ bơi

Phân tích mẫu nước hồ bơi, nước sinh hoạt, nước hồ bơi

Đơn vị phân tích mẫu nước

RDC được chứng nhận ISO 17025:2017, đủ điều kiện thực hiện phân tích các mẫu nước thải, nước uống, nước sinh hoạt, nước ngầm,....

 

Tổ chức được chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 về môi trường lao động là rất ít. RDC là tổ chức tiên phong và các kết quả RDC công bố có giá trị trên toàn thế giới.

 

Chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 cập nhật mới nhất của RDC:

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC