Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

Lập giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, phân tích nước hồ bơi, phân tích nước uống, phân tích nước sinh hoạt

Liên hệ

Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC

Địa chỉ: 80 Phạm Hữu Kính, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: 0985309135 hoặc 0933630006

Email: rdcvina@gmail.com

Đính kèm file
https://www.google.com/maps/place/V%C4%82N+PH%C3%92NG+T%C6%AF+V%E1%BA%A4N+SUN+COSMO+RESIDENCE/@16.0507011,108.2367763,19.23z/data=!4m6!3m5!1s0x314219987c74f533:0xeb4f5d7369e0943b!8m2!3d16.0505245!4d108.2367093!16s%2Fg%2F11v601kjp8?entry=ttu
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC