Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đạt ISO 17025:2017

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đạt ISO 17025:2017

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đạt ISO 17025:2017

Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm đạt ISO 17025:2017

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHÒNG KIỂM NGHIỆM THEO ISO 17025:

Bước 1:

Khảo sát điều kiện ban đầu

Bước 2:

Đào tạo và Lập ban chỉ đạo dự án ISO 17025.

Bước 3:

Đánh giá thực trạng của phòng kiểm nghiệm để định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại nhằm xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4:

Xây dựng hệ thống quản lý gồm:

Bước 5:

Áp dụng hệ thống ISO 17025:

Bước 6:

Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá công nhận.

Bước 7:

Đánh giá do tổ chức Công nhận AOSC.

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3-5 tháng

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: chứng chỉ công nhận phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 

5. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA RDC

- Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;

- Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;

- Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC