Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC

Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước

Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước

Kiểm nghiệm nước, phân tích mẫu nước

Quan trắc môi trường lao động

RDC là đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động trên toàn quốc. Quan trắc môi trường lao động là thực hiện đánh giá điều kiện vệ sinh, môi trường lao động để đề xuất, dự báo các nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp, nhằm thực hiện các biện pháp ngăn ngừa phù hợp

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là việc lấy mẫu đo đạc tại hiện trường và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích đưa ra các kết quả và so sánh với các QCVN hiện hành để chủ dự án xây dựng các biện pháp giảm thiểu hoặc nâng cấp cho phù hợp với quy định hiện hành, tuân thủ các quy định pháp luật, tránh bị phạt.

 

Dịch vụ môi trường

RDC chuyên thực hiện tư vấn lập các hồ sơ môi trường như: Giấy phép môi trường , Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường. Đồng thời RDC cũng xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thiết kế chương trình vận hành công trình bảo vệ môi 

Phân tích nước hồ bơi, nước uống, nước sinh hoạt

Phân tích nước hồ bơi, nước uống, nước sinh hoạt

Hồ sơ pháp lý

RDC được cấp chứng nhận ISO 17025, Đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, phân tích nước uống, nước hồ bơi

Tất cả Mới nhất Bán chạy Nội thất PTN AAS Máy quang phổ UV-Vis Máy sắc ký khí GC GC/MS Thiết bị phòng thí nghiệm Dụng cụ thủy tinh
Tại sao chọn chúng tôi
Fanpage facebook
Hãy liên hệ với chúng tôi bất kể khi nào bạn cần
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RDC