Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC

Phân tích thực phẩm, nước uống, bao bì chứa thực phẩm

Phân tích thực phẩm, nước uống, bao bì chứa thực phẩm

Phân tích thực phẩm, nước uống, bao bì chứa thực phẩm

Phân tích thực phẩm
Xét nghiệm nước hồ bơi tại Đà Nẵng

Xét nghiệm nước hồ bơi tại Đà Nẵng

Nước bể bơi phải đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 01-1: 2018/BYT)
Xem thêm
Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT

Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT

Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT
Xem thêm
Phân tích nước hồ bơi

Phân tích nước hồ bơi

Phân tích nước hồ bơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế
Xem thêm
PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TẠI ĐÀ NẴNG

PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TẠI ĐÀ NẴNG

Thực hiện theo QCVN 01-1:2018/BYT, các đơn vị phải thực hiện xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt mức A với tần suất 1 tháng/lần, mức B với tần suất 6 tháng/lần
Xem thêm
Phân tích nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Phân tích nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Phân tích nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT thực hiện hàng tháng các chỉ tiêu mức A và 6 tháng 1 lần đối với các chỉ tiêu mức B
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC