Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC

tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm

tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm

tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm

Dịch vụ
Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm
Quan trắc môi trường lao động tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường lao động tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm
Xét nghiệm nước hồ bơi tại Đà Nẵng

Xét nghiệm nước hồ bơi tại Đà Nẵng

Nước bể bơi phải đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 01-1: 2018/BYT)
Xem thêm
Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT

Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT

Kiểm nghiệm chai nhựa theo QCVN 12-1:2011/BYT
Xem thêm
Phân tích nước hồ bơi

Phân tích nước hồ bơi

Phân tích nước hồ bơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế
Xem thêm
PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TẠI ĐÀ NẴNG

PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TẠI ĐÀ NẴNG

Thực hiện theo QCVN 01-1:2018/BYT, các đơn vị phải thực hiện xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt mức A với tần suất 1 tháng/lần, mức B với tần suất 6 tháng/lần
Xem thêm
Xây dựng hệ thống xử  lý nước thải

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

RDC chuyên thi công các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện
Xem thêm
Lập Giấy phép môi trường tại Đà Nẵng

Lập Giấy phép môi trường tại Đà Nẵng

RDC cam kết đảm bảo tiến độ thực hiện và hướng đến sự phát triển của Quý khách hàng là trọng tâm. Hợp tác với công ty môi trường RDC trong lĩnh vực môi trường bạn an tâm chất lượng, đảm bảo tiến độ thực hiện nhanh nhất
Xem thêm
Phân tích nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Phân tích nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Phân tích nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT thực hiện hàng tháng các chỉ tiêu mức A và 6 tháng 1 lần đối với các chỉ tiêu mức B
Xem thêm
Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường tại Đà Nẵng

Quan trắc môi trường là việc lấy mẫu đo đạc tại hiện trường và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích đưa ra các kết quả và so sánh với các QCVN hiện hành để chủ dự án xây dựng các biện pháp giảm thiểu hoặc nâng cấp cho phù hợp với quy định hiện hành, tuân thủ các quy định pháp luật, tránh...
Xem thêm
0
Zalo
Đơn hàng: 0
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top
Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC